Προκήρυξη Προϊσταμένου Διεύθυνσης

ΣΗΤΕΙΑ 24-01-2019

Αριθμ. Πρωτ.:162

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μ.Μερκούρη 11

Τηλέφωνο:  2843023775

Fax :     2843022681

Α Π Ο Φ Α Σ Η       13

Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού  Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α’) όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/28-6-2007 (ΦΕΚ 143 Α’) όπως ισχύει
  4. Την αρ. 59/2018 Απόφασή μου περί τοποθέτησης Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4484/1-8-2017 (ΦΕΚ 110 Α’) όπως ισχύει
  6. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας  (ΦΕΚ 2147/16-7-2012

τ.β΄, που τροποποιήθηκε με το αρ. ΦΕΚ 1565/8-5-2018 τ.β΄ και  το αρ. ΦΕΚ 5879/31-12-2018 τ. β΄)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση μιας (1) θέσης προϊσταμένου  Διεύθυνσης  των  παρακάτω   τμημάτων του  ΔΟΚΑΣ Δήμου  Σητείας :

Α) Τμήμα Διοίκησης –Οργάνωσης (Υπηρεσιών Προσωπικού)

Β) Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης( Οικονομικής – Τεχνικής  Υπηρεσίας)

Γ)Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Δ) Τμήμα Παιδείας, Πολιτιστικών, Βιβλιοθήκης, Μουσείων, Αθλητικών   Δραστηριοτήτων  και Περιβάλλοντος

  1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου και της προκήρυξης:

α)Μόνιμο προσωπικό  με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες

 ΠΕ Οικονομικού , ΠΕ Διοικητικών εν ελλείψει  ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ Κοινωνικών

Λειτουργών, ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

β)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ,κατηγορίες ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικών εν ελλείψει  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.

γ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με  πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη

στον βαθμό αυτόν.

    3.

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος που τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο αρ. 16 παρ. 1 του ΚΚΔΚΥ αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

γ) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος ο οποίος ως αξιολογητής κατ’ αρ. 15 του ν. 4369/2016 δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

 4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που ανήκει οργανικά στον ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την  1 Φεβρουαρίου 2019. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ

                Λεωνίδας Τερζής

Αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s